चोख उत्तर!

थट्टामस्करी बरोबरीच्या लोकांची करावी...नाहीतर मग अशी मानहानी होते. कशी? तर ऐका...
                                                                       लेखक: चेतन गुगळे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: